AKADEMIA VIRTUALE ORBIS

Ndryshoni stilin e të mësuarit! Tash e tutje ju ofrohet mundësia që t'i ndiqni kurset nga shtëpia juaj, duke mos pasur më nevojë të humbni kohë apo të bëni shpenzime për të udhëtuar. Gjithë çfarë ju nevojitet është kompjuteri dhe lidhja e Internetit, gjersa ne do të përkujdesemi që tek ju të arrijnë materiale cilësore mësimore.

Aktualisht ofrojmë kurse në gjuhën shqipe për Web Design, Web Development në dy nivele dhe për Adobe Photoshop, ndërsa në ndërkohë do ta publikojmë edhe listën e kurseve të reja.

Të gjitha mësimet do të mund t'i ndiqni edhe si video në platformën tonë, që e kemi zhvilluar enkas për këtë dedikim.

 


Videoja e kursit është përparësi tepër e madhe në krahasim me kurset klasike në të cilat nuk ke mundësi për përsëritje të mësimit.

E lëre më që gjithë mësimin e ndjek nga shtëpia jote dhe nuk ke nevojë të udhëtosh fare.

Robert Gjergji, Ferizaj

Web Design

Gjithë çfarë ju nevojitet për ndërtimin e një Web faqeje do t'i mësoni në këtë kurs. Mësime interaktive, të qarta dhe interesante.

199.00 €

PHP/MySQL

Nëse e keni arritur limitin e asaj çfarë mund të bëjë një Web faqe statike, është koha të mësoni si të ndërtoni Web aplikacione që gjenerojnë përmbajtje dinamike.

199.00 €

CodeIgniter 3

Nëse tashmë e njihni programimin në PHP/MySQL, është koha të kaloni në përdorimin e PHP frameworks. Për punë më të shpejtë dhe aplikacione më të sigurta!

99.00 €

Adobe Photoshop

Nëse ju intereson përpunimi i fotografive digjitale, ky është vendi ku do t'i mësoni bazat e përdorimit të programit Adobe Photoshop CC.

Mësojeni magjinë e transformimit të fotografive të rëndomta në vepra arti!


79.00 €

Adobe InDesign

Përgatitja në mënyrë profesionale e:

  • librave,
  • revistave,
  • katalogjeve,
  • fletëpalosjeve

79.00 €

Abonohuni për lajmërime me email

* fushat e domosdoshme