AKADEMIA VIRTUALE ORBIS

Ndryshoni stilin e të mësuarit! Tash e tutje ju ofrohet mundësia që t'i ndiqni kurset nga shtëpia juaj, duke mos pasur më nevojë të humbni kohë apo të bëni shpenzime për të udhëtuar. Gjithë çfarë ju nevojitet është kompjuteri dhe lidhja e Internetit, gjersa ne do të përkujdesemi që tek ju të arrijnë materiale cilësore mësimore.

Aktualisht ofrojmë kurse në gjuhën shqipe për Web Design, Web Development në dy nivele dhe për Adobe Photoshop, ndërsa në ndërkohë do ta publikojmë edhe listën e kurseve të reja.

Të gjitha mësimet do të mund t'i ndiqni edhe si video në platformën tonë, që e kemi zhvilluar enkas për këtë dedikim.

 


Në botën që ne po jetojmë sot, për njerëzit janë tri gjëra të vlefshme:

  • Koha
  • Shpejtësia, dhe
  • Informacioni

Andaj duke u bazuar në këto tri gjëra, ne duhet të jemi të kujdesshëm në menaxhimin e tyre. Nuk duhet të humbim kohë, duhet të ecim shpejt në marrjen e informacionit.

Unë mendoj që kjo Akademi Virtuale i përmbush këto tri gjëra, që janë shumë të vlefshme për njeriun bashkëkohor!

Agon N. Gashi, Podujevë

Web Design

Gjithë çfarë ju nevojitet për ndërtimin e një Web faqeje do t'i mësoni në këtë kurs. Mësime interaktive, të qarta dhe interesante.

199.00 €

PHP/MySQL

Nëse e keni arritur limitin e asaj çfarë mund të bëjë një Web faqe statike, është koha të mësoni si të ndërtoni Web aplikacione që gjenerojnë përmbajtje dinamike.

199.00 €

CodeIgniter 3

Nëse tashmë e njihni programimin në PHP/MySQL, është koha të kaloni në përdorimin e PHP frameworks. Për punë më të shpejtë dhe aplikacione më të sigurta!

99.00 €

Adobe Photoshop

Nëse ju intereson përpunimi i fotografive digjitale, ky është vendi ku do t'i mësoni bazat e përdorimit të programit Adobe Photoshop CC.

Mësojeni magjinë e transformimit të fotografive të rëndomta në vepra arti!


79.00 €

Adobe InDesign

Përgatitja në mënyrë profesionale e:

  • librave,
  • revistave,
  • katalogjeve,
  • fletëpalosjeve

79.00 €

Abonohuni për lajmërime me email

* fushat e domosdoshme