Bazat e HTML5


Ky kurs ka për synimin njoftimin me konceptet bazike të kodimit në HTML. U dedikohet fillestarëve absolutë.