Testimonials

Jam shumë e kënaqur me kursin e WordPress. Mendoj që mënyra e spjegimit është shumë e kuptueshme, e spjeguar detajisht, gjë që nevojitet në këtë drejtim. Ju faleminderit!
~ Blerta Topalli
Më: 20.05.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Fillimisht jam falënderuese për njohuritë e ofruara në mënyrën më efikase dhe më të kuptueshme për ne. Po ashtu shumë e rëndësishme është edhe pjesa e videove te cilat na mundesojnë që t'i kuptojmë edhe më mirë të gjitha informatat e dhëna gjatë kursit me rishikimin e tyre. Mund të them se është një ndër kurset më të mira që kam ndjekur deri tani.
~ Orika Musliu
Më: 20.05.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Shumë i kënaqur me kursin, kam fituar shumë njohuri dhe jam aftësuar me të vërtet shumë për të ardhmen rreth Web Design dhe më shumë. Mënyra e shtjellimit të temave rreth këtij krusi më ka mudësuar të avansohem shumë me lehtë në ketë drejtim.
~ Leotrim Rexhaj
Më: 19.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Bravo profesorit Tahir Hoxha dhe stafit të ICK. Edhe pjesa e online e ligjërimit ka qenë e organizuar shumë mirë dhe efektive.
~ Arta Hasani
Më: 19.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Ishte një mundësi e mirë për mua ta ndjek këtë kurs. Së pari ligjërimi ka qenë i shkëlqyeshëm, duke marrë parasysh se një përqindje e lartë e ndjekësve të kursit kanë qenë të rinj në PHP. Më pas ideja e krijimit të një web aplikacioni dalëngadalë na ka ofruar mundësi ta zhvillojmë më shumë idenë e krijimit të aplikacioneve dhe të mendojmë se si funksionojnë ato. Qasja në kohë pandemie ishte mëse e kënaqshme duke mbajtur mësim online si dhe videot e postuara më pastaj e kane ngritur cilësinë e kursit. Një faktor shumë i rëndësishëm ka qenë korrektësia, si nga ana e spjegimit ashtu edhe nga ana administrative e postimit të fajllave dhe video-inçizimeve. Ua rekomandoj këtë kurs të gjithë atyre që duan të futen në botën e krijimit të Web aplikacioneve.
~ Margarita Dibrani
Më: 19.05.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5
Trajnimi ka qenë shumë i mirë dhe atraktiv. Profesor Tahir Hoxha ka qenë i shkëlqyeshëm në shpjegim. Ju rekomandoj ta ndjekni këtë trajnim.
The training has been very good and attractive. Professor Tahir Hoxha has been excellent in explanation. I recommend you to attend this training.
~ Yll Sojeva
Më: 19.05.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5