Testimonials

Është njëri ndër kurset më të mira që kam ndjekur ndonjëherë. Jam ekstremisht i kënaqur me mënyrën dhe qasjen e shpjegimit të problematikave gjatë ligjërimit. Kursi ka qenë për nivelin mesatar, por ka pasur edhe baza për fillestarë, ndersa ka qenë shumë i mirëseardhur për mua. Personalisht jam tepër i kënaqur me profesorin, sinqerisht. Kam mësuar shumë.
It's one of the best courses I've ever taken. I am extremely satisfied with the way and approach of explaining the problems during the lecture. The course has been for intermediate level, but there have also been basics for beginners, while it has been very welcome to me. Personally I am very pleased with the professor, honestly. I learned a lot.
~ Adnan Vila
Më: 20.05.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5
Plotësisht i kënaqur sikurse me kursin gjithashtu edhe me ligjërimin e profesorit i cili mundohet që edhe në mënyrën më të thjeshtë t'i sqarojë mësimet dhe problemet. Iu rekomandoj të gjithëve.
Completely satisfied with the course as well as with the lecture of the professor who tries to explain the lessons and problems in the simplest way. I recommend it to everyone.
~ Taulant Bajrami
Më: 20.05.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Kursi perfekt, ligjeruesi shumë i kuptueshëm në spjegim.
~ Feston Shkodra
Më: 20.05.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Jam shumë e kënaqur me kursin e WordPress. Mendoj që mënyra e spjegimit është shumë e kuptueshme, e spjeguar detajisht, gjë që nevojitet në këtë drejtim. Ju faleminderit!
~ Blerta Topalli
Më: 20.05.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Fillimisht jam falënderuese për njohuritë e ofruara në mënyrën më efikase dhe më të kuptueshme për ne. Po ashtu shumë e rëndësishme është edhe pjesa e videove te cilat na mundesojnë që t'i kuptojmë edhe më mirë të gjitha informatat e dhëna gjatë kursit me rishikimin e tyre. Mund të them se është një ndër kurset më të mira që kam ndjekur deri tani.
~ Orika Musliu
Më: 20.05.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Shumë i kënaqur me kursin, kam fituar shumë njohuri dhe jam aftësuar me të vërtet shumë për të ardhmen rreth Web Design dhe më shumë. Mënyra e shtjellimit të temave rreth këtij krusi më ka mudësuar të avansohem shumë me lehtë në ketë drejtim.
~ Leotrim Rexhaj
Më: 19.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Bravo profesorit Tahir Hoxha dhe stafit të ICK. Edhe pjesa e online e ligjërimit ka qenë e organizuar shumë mirë dhe efektive.
~ Arta Hasani
Më: 19.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Ishte një mundësi e mirë për mua ta ndjek këtë kurs. Së pari ligjërimi ka qenë i shkëlqyeshëm, duke marrë parasysh se një përqindje e lartë e ndjekësve të kursit kanë qenë të rinj në PHP. Më pas ideja e krijimit të një web aplikacioni dalëngadalë na ka ofruar mundësi ta zhvillojmë më shumë idenë e krijimit të aplikacioneve dhe të mendojmë se si funksionojnë ato. Qasja në kohë pandemie ishte mëse e kënaqshme duke mbajtur mësim online si dhe videot e postuara më pastaj e kane ngritur cilësinë e kursit. Një faktor shumë i rëndësishëm ka qenë korrektësia, si nga ana e spjegimit ashtu edhe nga ana administrative e postimit të fajllave dhe video-inçizimeve. Ua rekomandoj këtë kurs të gjithë atyre që duan të futen në botën e krijimit të Web aplikacioneve.
~ Margarita Dibrani
Më: 19.05.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5
Trajnimi ka qenë shumë i mirë dhe atraktiv. Profesor Tahir Hoxha ka qenë i shkëlqyeshëm në shpjegim. Ju rekomandoj ta ndjekni këtë trajnim.
The training has been very good and attractive. Professor Tahir Hoxha has been excellent in explanation. I recommend you to attend this training.
~ Yll Sojeva
Më: 19.05.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5